Kvartersgården Östra

Björnvägen 530, 906 43 Umeå       

Vid bokning SMS:a (eller ring) nyckelansvariga.

Anmäl: Namn, Epost, Adress, Aktivitet, Datum, Tid.

Du kan kolla bokningar i kalendern

Nyckelansvariga

     
     
Nov-Maj Susanna Benedek 073-193 71 23
     
     
     
     
     
     
     
     
Juni-Aug Stängt