Kvartersgården Västra

Björnvägen 334, 906 43 Umeå              

Vid bokning SMS:a (eller ring) nyckelansvariga.

Anmäl: Namn, Epost, Adress, Aktivitet, Datum, Tid.

Du kan kolla bokningar i  kalendern

Nyckelansvariga  
     
September Lennart Österman
Christine Österman
070-644 94 99
070-521 92 22
Oktober
 
Lena Lundgren
Emma Hallenbo
070-318 07 65
076-836 65 23
November Maher Hermez Mate 073-951 03 30
December Sari Vainonen-Lundgren
Eva Lundquist
070-394 40 62
070-677 35 10
Januari Lotta Nordin 070-561 10 69
Februari Benny Markström 076-810 18 38
Mars Sari Vainonen-Lundgren
Eva Lundquist
070-394 40 62
070-677 35 10
April Lena Lundgren 070-318 07 65
Maj    
     
Juni-Aug stängt