VävstugaVävstugan är till för boende i området.

Man träffas en gång i månaden på följande dagar:
10/1, 1/2, 1/3, 4/4 och den 2/5.
Alla träffar är kl. 18.00 och kräver ingen föranmälan.

Välkommen!

Kontaktperson
Elsy Jönsson

Björnvägen 330 A,

090-77 94 29