Styrelsemöte, 1 sep 2015

Datum: tisdag 1 september 2015
Tid: 19:00
Plats: kv. lokal 530.

Dagordning

1. Mötets öppnande.
2. Val av person att jämte ordförande justera protokollet.
3. Godkännande av dagordning.
4. Händelser efter föregående möte.
5. Ny ansvarig för lokal 334, 316, 530 (Regler för lokalutlåning. Nycklar m.m.).
6. Ekonomi status.
7. Notering övriga frågor.
8. Övriga frågor.
9. Nästa styrelsemöte.
10. Mötets avslutande

 

Styrelsemöte 4 maj 2015

Datum: måndag 4 maj 2015
Tid: 18:30
Plats: kv. lokal 530

Dagordning

1. Mötets öppnande.
2. Val av person att jämte ordförande justera protokollet.
3. Godkännande av dagordning.
4. Notering av övriga frågor.
5. Ny ansvarig för lokal 334, 316.
6. Händelser efter föregående möte.
7. Vårstädning.
8. Övriga frågor.
9. Nästa styrelsemöte.
10. Mötets avslutande.