Styrelsen för Igelkottens kvartersråd


efter årsmöte 2017 så har styrelsen följande sammansättning:

 

Ordförande

 

 

Sari Vainonen-Lundgren

 

 

070-394 40 62

 

 

 

Kassör

 

 

Carl-Stefan Farstad

 

 

070-296 73 00

 

 

 

Sekreterare

 

 

Eva Lundqvist

 

 

070-677 35 10