Styrelsens ledarmöter


Styrelseledarmöter

 

 

Anders Giunti

 

 

Ordförande, Östra

 

 

 

Robert Åkerman

 

 

Vice Ordförade, Västra

 

 

 

Katja Sjölander Toral

 

 

Kassör

 

 

 

Stefan Sandström

 

 

Sekreterare, Västra

 

 

 

Peder Karlsson

 

 

Bostaden

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

Eric Edström

 

 

Östra

 

 

 

Åsa Stenman

 

 

Östra

 

 

 

Maher Hermez

 

 

Västra

 

 

 

Håkan Joëlson

 

 

Östra

 

 

 

Johanna Boström

 

 

Bostaden

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer

 

 

Fredrik Olsson Spjut

 

 

Östra

 

 

 

Jörgen Lindgren

 

 

Bostaden

Revisorssuppleanter

 

 

Anders Alanärä

 

 

Västra

 

 

 

Karin Dahlberg

 

 

Bostaden