Här kommer vi att samla in tips från er på området. Har du något du vill bidra med så kontakta igelkottens styrelse, igelkottens-styrelse@marieberg.ac

Om tipssektionen

Denna sektion är ett forum för utbyte av erfarenheter boende emellan. Varken styrelsen eller skribenten tar på sig något ansvar för ev. fel eller skador som uppstår i samband med egenhändigt reparationsarbete. Vid minsta tveksamhet skall man kontakta en professionell hantverkare.

/ Styrelsen

Ventilation - kontroll av nät i ventilgaller

En del fastigheter på området har ett ventilgaller för lufttillförsel till källaren. Detta galler ska vara försett med ett fintrådigt nät för att förhindra att insekter och mindre gnagare kan krypa in, men då detta rostar har det vanligen försvunnit på de ventiler som finns på området.

Det rekommenderas att man kontrollerar att nätet är helt i detta galler, speciellt om man har problem med påhälsning av gnagare i källaren. Om nätet är trasigt rekommenderas utbyte, passande galler finns för billig penning i de flesta byggvaruhus t.ex. Biltema, Jula, K-Rauta etc.

Notera att det gamla gallret kan vara fastnitat(!) i kanalen. Ett sätt att lösa detta är att helt sonika bryta sönder det gamla gallret så att man sedan kommer åt att borra bort popnitarna.

Läs mer: Ventilation - kontroll av nät i ventilgaller

Ventilation - rengöring av ventilationskanaler

Sedan sotningsplikten för imkanaler i bostadshus slopades år 2004 har många helt struntat i att rensa ventilationskanalerna, vilket inte är så bra då kanalerna fortfarande sätts igen och regelbundet behöver rensas. Förutom att smutsig imkanal, alltså röret från köksfläkten, är en brandrisk så gör igensatta ventilationskanaler att husets ventilation inte fungerar tillfredsställande.

Det är idag fastighetsägarens ansvar att tillse att imkanalen rensas vid behov. Vårt sotningsdistrikt rekommenderar rensning av imkanal och ventilationskanaler i frånluftsventilationen i våra radhus vart 4:e år.

Läs mer: Ventilation - rengöring av ventilationskanaler

Element - kontroll av injustering

Efter byte av termostater kan det vara läge att kontrollera att injusteringen av elementens flöde är hyffsat rimlig. Om termostaterna varit dåliga kan det vara så att injusteringen, dvs. kranen på elementets returledning (äldre termostatventiler) alternativt injusteringsratten bakom termostaten (nyare RA2000-termostatventiler) har blivit ändrad för att få tillräckligt varmt i ett rum.

Problemet är att om denna injustering är felaktig, t.ex. injusteringskranen till ett badrumselement är fullt öppen, så kommer majoriteten av fastighetens vattenranson för uppvärmning att flöda genom detta element vid temperaturändringar vilket leder till en långsammare/bristfällig uppvärmning av resten av fastigheten.

Denna artikel avhandlar hur man gör en enklare kontroll och en grov injustering om kontrollen visar på stora felaktigheter.

Läs mer: Element - kontroll av injustering

Element - kontroll av inkoppling

Det har i vissa fastigheter hittats element som varit felaktigt inkopplade, dvs. tillopp/returledningarna har blivit förväxlade. Detta leder till sämre värme då det varmaste vattnet är det som försvinner först ur elementet. Man kan tycka att detta borde ha upptäckts vid slutbesiktningen när husen byggdes, eller någon gång de senaste 30 åren, men det kan man tydligen inte räkna med.

Problemet verkar vanligast på de element som är anslutna med kopparrör ingjutna i betongen, dvs. man kan inte genom en enkel okulär besiktning avgöra vad som är tillopp/retur. Symptom kan vara dålig värme samt att elementet alltid är jämnvarmt.

Denna artikel avhandlar hur man kontrollerar om ett element är korrekt inkopplat.

Läs mer: Element - kontroll av inkoppling

Element - termostat/packbox, information och bytesinstruktion

Även om radhusens värmesystem kräver lite underhåll så är de inte helt underhållsfria. Värmesystemet inom den egna fastigheten är radhusägares ansvar, i det ingår regelbundet underhåll såsom byte av packboxar var 5-10:e år och termostater vart 15-20:e år.

Denna artikel ger mer information om termostatens och packboxens funktion samt tips på hur du antingen byter själv eller saker att tänka på om du anlitar en hantverkare för detta.

Läs mer: Element - termostat/packbox, information och bytesinstruktion