Efter byte av termostater kan det vara läge att kontrollera att injusteringen av elementens flöde är hyffsat rimlig. Om termostaterna varit dåliga kan det vara så att injusteringen, dvs. kranen på elementets returledning (äldre termostatventiler) alternativt injusteringsratten bakom termostaten (nyare RA2000-termostatventiler) har blivit ändrad för att få tillräckligt varmt i ett rum.

Problemet är att om denna injustering är felaktig, t.ex. injusteringskranen till ett badrumselement är fullt öppen, så kommer majoriteten av fastighetens vattenranson för uppvärmning att flöda genom detta element vid temperaturändringar vilket leder till en långsammare/bristfällig uppvärmning av resten av fastigheten.

Denna artikel avhandlar hur man gör en enklare kontroll och en grov injustering om kontrollen visar på stora felaktigheter.

Materiel:

Kontroll

Du behöver en termometer för att mäta temperaturen på elementets övre del (tilloppet) och nedre del (returen). Att känna med handen ger ingen större noggrannhet, människan är rätt dålig på att bedöma temperaturer i vissa intervall.

En vanlig digital ute/inne-termometer duger inte, det tar alldeles för lång tid för den att stabilisera sig även om man tejpar fast den på element/rör.

Allra bäst är en riktig digital anliggningstermometer som proffsen använder, men de är ofta dyra och svåra att få tag på.

En fungerande budgetlösning är en beröringsfri termometer, vanligen kallad IR-termometer. Det man ska komma ihåg med dem är att de vanligen inte fungerar på blanka ytor. Det går till exempel bra på att mäta på vitlackerat rör eller element, men blanka rörböjar brukar fungera sämre. Finns för några hundralappar på t.ex. Jula och Biltema.

Justering

Är du osäker, anlita en hantverkare.

För äldre element finns det (minst) 2 olika varianter på injusteringsventil, dels en variant utan täcklock med D-formad tapp vanligast på västra området, dels en variant med täcklock vanligast på östra området. Ventilen kallas också returventil eftersom den sitter monterad på radiatorns returledning.

För modellen utan täcklock är det egentligen tänkt att man ska använda en speciellt D-nyckel, men inte ens hantverkare kan få tag på en passande sådan idag. Använd en liten polygrip eller en näbbtång som passar.

För modellen med täcklock måste man först skruva loss täcklocket för att komma åt justerskruven, var beredd med en trasa eller ett uppsamlingskärl om det samlats vatten i ventilen. Använd passande nyckel för att justera, vanligen insex. Notera att det är vanligt att dessa ventiler är flervarviga, för att utröna nuvarande justering räknar man det antal varv man behöver vrida för att stänga ventilen varefter man sedan öppnar den lika mycket igen.

För nyare RA2000-ventiler sitter injusteringen bakom termostaten, inga specialverktyg behövs. Se Danfoss hemsida www.danfoss.se för instruktioner, sök på RA2000 och klicka dig vidare till Ventiler med förinställning. Notera att om det sitter en returventil monterad skall den vara helt öppen då den inte skall användas för injustering!

Tillvägagångssätt:

För att detta skall kunna genomföras måste det vara såpass kallt ute att man kan känna (eller åtminstone mäta) att elementet blir varmt.

Börja med att ha husets fönster och ventilation i normaltillstånd, dvs. inget fönster öppet, tilluftsventiler öppna, köksfläkt i normalläge etc.

Vrid termostaten på alla element till maxläge. Vänta 20-30 minuter så att systemet stabiliserar sig.

Anteckna temperaturen på samtliga elements tillopp/överdel och retur/underdel. Var konsekvent så att du mäter på samma ställe hela tiden, blandar du och mäter på rör vissa gånger och på elementet vissa gånger får du inte jämförbara resultat.

Du har mest troligt liknande temperaturer på alla elements tillopp/överdel, detta är förväntat då denna temperatur skall vara väldigt nära tilloppstemperaturen för värme i din fastighet. Stämmer inte detta för något element, kontrollera dess inkoppling. Se separat artikel. Undantag kan finnas, t.ex. små element ensamma längst ut på en rörslinga kan få lägre tilloppstemperatur pga lågt flöde tydliggör värmeförlusterna i oisolerade rör.

Temperaturen på elementens retur/underdel är den mest intressanta. Om denna är relativt likvärdig på alla element har du en i princip perfekt injustering. Skiljer den sig mycket mellan elementen kan man börja misstänka att injusteringen rubbats.

Om du ändrar justeringen, var noga med att anteckna inställning före och efter. Vänta 20-30 minuter mellan justering och avläsning. Tänk på att målet är att balansera hela systemet, så kontrollera temperaturen på alla element även om du justerat ett fåtal.

Temperaturskillnaden mellan elementets tillopp/överdel och retur/underdel är normalt mellan 5 och 10 grader, det varierar med vädret. Är temperaturskillnaden betydligt lägre på ett visst element så är troligtvis det elementets flöde för stort, dvs. injusteringskranen behöver strypas. Om något element har väldigt stor temperaturskillnad är flödet för litet, dvs. injusteringskranen behöver öppnas. Går kranen inte att öppna mer måste man strypa andra element för att öka flödet i det drabbade elementet.

Efter kontroll/justering, kom ihåg att vrida tillbaka alla termostater till sitt normalläge, vanligen runt 3.

Inskickat av Niklas Edmundsson