Det har i vissa fastigheter hittats element som varit felaktigt inkopplade, dvs. tillopp/returledningarna har blivit förväxlade. Detta leder till sämre värme då det varmaste vattnet är det som försvinner först ur elementet. Man kan tycka att detta borde ha upptäckts vid slutbesiktningen när husen byggdes, eller någon gång de senaste 30 åren, men det kan man tydligen inte räkna med.

Problemet verkar vanligast på de element som är anslutna med kopparrör ingjutna i betongen, dvs. man kan inte genom en enkel okulär besiktning avgöra vad som är tillopp/retur. Symptom kan vara dålig värme samt att elementet alltid är jämnvarmt.

Denna artikel avhandlar hur man kontrollerar om ett element är korrekt inkopplat.

Denna test kräver att det är såpass kallt ute att man kan känna på elementet att det blir varmt.

Börja med att minska termostaten till minimiinställning och låt elementet svalna, ingen del av elementet skall kännas varmt. Tar vanligen halvtimme-timme.

Håll ena handen mot både elementets tillopp och returledning, båda skall kännas kalla. Öka termostaten, till max för att vara säker.

Fortsätt känna på rören. Det ska tydligt kännas att ett rör blir varmt först, detta rör är tilloppsledningen och skall ovillkorligen vara anslutet till termostaten i elementets överdel.

Om tilloppsledningen är ansluten till elementets nedre del är elementet felaktigt inkopplat. Kontakta en hantverkare för åtgärd.

Inskickat av Niklas Edmundsson