Även om radhusens värmesystem kräver lite underhåll så är de inte helt underhållsfria. Värmesystemet inom den egna fastigheten är radhusägares ansvar, i det ingår regelbundet underhåll såsom byte av packboxar var 5-10:e år och termostater vart 15-20:e år.

Denna artikel ger mer information om termostatens och packboxens funktion samt tips på hur du antingen byter själv eller saker att tänka på om du anlitar en hantverkare för detta.

Introduktion:

Värmeregleringen i våra fastigheter är uppbyggda av två huvudkomponenter: dels ett centralt system som gör en grovreglering av flöde/temperatur baserat på utomhustemperaturen, dels radiatortermostater på varje element i våra fastigheter som finreglerar temperaturen lokalt.

Det centrala systemet är samfällighetens ansvar.

Radiatortermostaterna i våra fastigheter är däremot varje enskild fastighetsägare ansvarig för.

Vid varje element sitter ett paket bestående av ventil, packbox och termostat, i våra fastigheter vanligen av fabrikat Danfoss äldre modell RA/VL.

Termostaten har en av Danfoss specifierad livslängd på 15-20 år. Efter denna livslängd börjar termostaten långsamt fungera allt sämre och sämre för att slutligen sluta fungera överhuvudtaget.

Om termostatvredet känns "slappt", reglerar dåligt eller om du på senare tid behövt pillra på radiatorns förinställningsventil för att få tillräckligt varmt är det dags för byte. Om du har den grå orginaltermostaten sedan slutet av 70-talet är det definitivt dags för byte.

Packboxen är den del som tätar den rörliga "ventilpinnen", det rekommenderas att den byts var 5-10:e år. För RA/VL-ventilerna sker även smörjning av ventilen vid packboxbyte då den nya packboxen är fylld med armaturfett, en speciell sorts fett skonsam mot packningar i ventiler och kranar. Man skall ALDRIG smörja ventiler/packboxar med WD-40, CRC 5-56 eller liknande smörjsprayer då det får packningen att svälla så ventilen fastnar under sommarperioden, när termostaten inte arbetar lika aktivt.

Om ventilen kärvar, eller om det är mer än 10 år sedan packboxen byttes, då är det dags för byte. Om man ser spår av vattendroppar under termostaten är det definitivt dags för byte.

Packbox och termostat byts utan att man behöver stänga av värmen eller lufta element efteråt, ventilen är konstruerad så att den stänger när packboxen skruvas ut. Visst dropp kan dock förekomma, men vanligen inte mer än så.

Byt ALLTID packbox när du byter termostat!

 

Bostaden har gått ett steg längre och bytte även ventilerna när de bytte termostater. Detta kan anses vara överkurs då den gamla RA/VL-ventilen smörjs i samband med byte av packbox. Om man ändå vill byta ventil är det enklast att behålla ventilhuset och byta den gamla ventilen mot en ny med en serviceinsats, Danfoss bestnr 013G4011 RSK 4818202. Tänk på att den nya ventilen är av modern RA2000-typ och att därför behöver en sådan termostat. Kom ihåg att göra en injustering av alla element efter byte, se separat artikel.

Ansvar:

Dessa instruktioner är avsedda att vara vägledande och underlättande, det tas dock inget ansvar för att de är korrekta. Vid diskrepans mellan dessa instruktioner och tillverkares instruktioner skall tillverkares instruktioner anses vara korrekta.

Vid tveksamhet rekommenderas att anlita en hantverkare för byte av packbox och termostat, räkna med tidsåtgång 15 minuter per termostat och timpris på 500 kronor per timme utan rotavdrag som grund för en överslagskalkyl. För mindre jobb som detta är det oftast billigare att betala löpande timpris och bli debiterad den faktiska kostnaden istället för att begära ett fast pris där hantverkaren måste lägga till marginal och kostnaden för att räkna fram priset.

Materiel:

Till varje element behövs ny packbox samt termostat. Nedan listas artiklar dels med RSK-nummer, det artikelnummer som används nästan överallt i VVS-världen, samt artikelnummer hos Rinkaby Rör som har egen nummerserie.

RA/VL (slangklämma, originalvarianten)

Termostat "vanlig" RA/VL 2950, RSK 4819050, Rinkaby artnr 9483
Packbox RA/VL, RSK 4803946, Rinkaby artnr 9484
Serviceförpackning RA/VL 2951, termostat 2950+packbox, RSK 4819069 (vanligen enklast och billigast)

RA2000 (bajonettfäste, för ev. utbytta/nyare ventiler)

Termostat "vanlig" RA 2990, RSK 4819054, Rinkaby artnr 2956
Packbox RA2000, RSK 4818167, Rinkaby artnr 9485

För termostater som sitter instängda bakom möbler/gardiner etc. monteras med fördel termostat med separat givare.

Se översikten för servicetermostater på
/images/stories/igel/tips/vvs/HE113_ventil__termostat_EBFAP107.pdf
HE113_ventil__termostat_EBFAP107.pdf6.63 MB
för komplett modellutbud av termostater.

Det rekommenderas även att ha en tub med armaturfett tillgänglig:
Armaturfett tub, RSK 8346010, Rinkaby artnr 5515

Butiker:

Exempel på butiker som säljer VVS-artiklar med minst en nöjd kund boende på området:

EVbutiken http://www.evbutiken.se/ - har fler artiklar än de som syns i webshoppen, maila dem och fråga om du saknar något.

Rinkaby Rör http://www.rinkabyror.se/

Om hantverkare tar oskäligt betalt för material kan det löna sig att beställa materialet separat.

Hantverkare:

Här listas VVS-hantverkare som boende på området har anlitat med bra erfarenheter. Utöver att ha gjort ett bra jobb bör firman ha tillhandahållit korrekta prisuppgifter, en välspecifierad detaljerad faktura samt hantera ROT-avdrag.

Umia http://www.umia.se/kontakt/umea/ (kontakta Serviceledare Rörteknik).

Verktyg / förberedelser:

Ring/blocknyckel (EJ skiftnyckel!) (satser finns billigt på Biltema, Jula etc)
Spårmejsel passande gamla RA/VL-termostaters klämringar
Kryssmejsel Pozidriv 2 (PZ2) passande nya RA/VL-termostaters klämringar
Insexnyckel (endast vissa gamla RA2000-termostater)
Trasa
Burk att ställa under om det droppar
Hushålls/toapapper
Pannlampa eller medhjälpare med ficklampa rekommenderas

Läs igenom HELA instruktionen NOGA så att du är beredd på vad som kommer att hända.

Tillse att du har tillgång till huvudavstängningsventilerna för värme i din fastighet. Dessa ska normalt inte behöva stängas, men det är bra att vara förberedd om olyckan skulle vara framme och något skulle gå sönder.

Börja i utrymmen där lite vattenskvätt inte gör något, dvs. toalett och tvättstuga.

Tillvägagångssätt, RA/VL-ventil, byte av packbox+termostat

Kontrollera att du har rätt material, vanligen tillåts inte byte av brutna förpackningar.

Ställ en burk på golvet under termostaten.

Se till att trasa och verktyg ligger inom räckhåll.

Ta ur packbox ur förpackningen så att du kommer åt att skruva fast den med enhandsfattning. Försök ställa den i den medföljande "korken" med piggen neråt, det "vita kletet" i packboxens "kopp" är armaturfett och kan eventuellt rinna. Om det fuskats med fyllningen av armaturfett i "packboxkoppen" kan man fylla på lite (OBS! Endast armaturfett!).

Vrid nya termostaten till maxinställning, dvs. läge 5. Skruva loss klämringens skruv helt. Titta på hur gamla termostatens klämring sitter monterad, vänd eventuellt klämringen på nya termostaten så att det passar.

Lossa klämringen till gamla termostaten, skruva ut skruven helt för att sedan kunna ta loss termostaten genom att dra den rakt ut.

Använd ringnyckel för att lossa packboxen genom att vrida moturs. Håll trasan med ena handen medan du lossar packboxen med handkraft med den andra handen. Var beredd på att det kan komma lite vatten när du lossar packboxen helt, alltifrån inget alls till ivrigt droppande beroende på hur väl ventilen tätar.

Skruva in den nya packboxen så långt du kan med handkraft.

Använd sedan ringnyckeln och dra åt tills det börjar ta emot. BACKA sedan ett kvarts varv, och skruva in den igen, detta för att rensa tätningsytan mellan packbox och ventil. Dra fast packboxen "lagom hårt" så att det blir tätt. Notera att man INTE ska dra fast den nya lika hårt som den gamla satt när man lossade den.

Om ventilen kärvar kan man nu motionera in armaturfettet som ligger i den nya packboxen genom att till exempel använda ringnyckelns skaft och trycka på piggen.

Montera den nya termostaten. Notera att den passar i fyra olika positioner, normalt monteras termostaten så att pilen på framsidan och den gröna markeringen mot ventilen pekar uppåt. Dra åt klämringen lagom hårt.

Vrid termostatvredet HELA VÄGEN FÖRBI *-läget tills det tar stopp. Detta för att termostaten skall positionera sig ordentligt mot ventilen, annars stämmer inte inställningslägena på termostaten.

Vrid sedan tillbaka till önskad inställning, vanligen runt läge 3.

Torka bort eventuellt vattendropp på rör och golv.

Lägg hushålls/toapapper på golvet under termostaten.

Inspektera detta papper efter en stund, läkage syns tydligt.

Om läkage konstateras, montera loss termostaten och lossa/dra åt packboxen hårdare, enligt tidigare instruktion.

Om inget läkage konstaterats efter ett dygn kan man anse det vara tätt.

Tillvägagångssätt, RA2000-ventil, byte packbox+termostat:

Följ instruktionerna för RA/VL-ventil, med följande ändringar/tillägg:

Termostater för RA2000-ventiler finns i varianter både med skruvfastsättning (insex) och snäppfastsättning.

För att lossa en termostat med snäppfastsättning är det bara att hålla i termostaten med en hand medan man med andra handen vrider spännringen. Går spännringen inte att vrida, kontrollera om det sitter plomberingsspärrar monterade (praktiskt om man t.ex. har småbarn som plockar loss termostater). Demontera isåfall plomberingen med en lämplig mejsel.

Om en termostat med snäppfastsättning inte vill "snäppa fast" ordentligt är förmodligen inte spännringen tillräckligt spänd, vrid den så långt det går så att ett klick hörs och prova igen.

Packboxen till RA2000-ventiler är normalt inte fylld med armaturfett. Kärvar ventilen skadar det normalt inte att stoppa lite armaturfett i den lilla koppen innan montering.

Inskickat av Niklas Edmundsson