Sedan sotningsplikten för imkanaler i bostadshus slopades år 2004 har många helt struntat i att rensa ventilationskanalerna, vilket inte är så bra då kanalerna fortfarande sätts igen och regelbundet behöver rensas. Förutom att smutsig imkanal, alltså röret från köksfläkten, är en brandrisk så gör igensatta ventilationskanaler att husets ventilation inte fungerar tillfredsställande.

Det är idag fastighetsägarens ansvar att tillse att imkanalen rensas vid behov. Vårt sotningsdistrikt rekommenderar rensning av imkanal och ventilationskanaler i frånluftsventilationen i våra radhus vart 4:e år.

Man får rensa själv, men med ROT-avdrag är kostnaden för rensning under en tusenlapp om man vill anlita fackman. Enklast är att nappa på det erbjudande som vårt sotningsdistrikt www.umeasotarn.se skickar ut, men man kan anlita vilken firma man vill. Flertalet på området har dock anlitat sotaren för detta, och varit nöjda.

Vårt radhus hade inte sotats sedan 1999, ventilationen till källarvåningen var helt igensatt och takfläkten såg ungefär lika illa ut som det här skräckexemplet på sotarbloggen. Efter rengöring blev det betydligt bättre flås, och det luktar inte unket i källaren efter man varit bortrest en helg...

Inskickat av Niklas Edmundsson